Bisolvon® 8 mg oppløselige tabletter (bromheksinhydroklorid) med sitronsmak

Bisolvon® 8 mg oppløselige tabletter et et reseptfritt legemiddel som brukes til korttidsbehandling av hoste med seigt slim i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer. For voksne og barn fra 12 år. Bisolvon virker ved å løse opp seigt slim og gjøre det mer tyntflytende slik at det blir lettere å hoste opp. Bisolvon® tabletter finnes i pakningsstørrelsen 16 oppløselige tabletter.

Indikasjon
Bisolvon® 8 mg oppløselige tabletter virker ved å løse opp seigt slim og gjøre det mer tyntflytende slik at det blir lettere å hoste opp. Selv om virkningen av Bisolvon® ofte merkes allerede første behandlingsdag, skjer fortynningen av slimet gradvis. Det anbefales derfor at behandlingen ikke avbrytes for tidlig. Full effekt oppnås vanligvis etter 3-5 dagers behandling. Når du bruker Bisolvon® bør du være oppmerksom på økt slimdannelse. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.

Dose:
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett 3 ganger daglig. De første dagene kan det være nødvendig å ta 2 tabletter 3 ganger daglig for voksne.

Bruksanvisning
Legg tabletten i et glass eller en kopp. Hell over kaldt eller varmt vann. Tabletten løses da raskt opp. Rør om før du drikker oppløsningen.

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemiddel dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Erklæring om innhold
Bisolvon® 8 mg oppløselige tabletter inneholder det aktive stoffet er bromheksinhydroklorid 8 mg.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, vinsyre, acesulfamkalium (søtningsmiddel), sitronaroma, peppermyntearoma, makrogol 6000, fumarsyre, talkum, betakaroten 1% (E 160a).

Pakningsvedlegg
Bisolvon® 8 mg oppløselige tabletter (bromheksin): korttidsbehandling av seigt slim i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer for voksne og barn over 12 år. Reseptfritt legemiddel. Bør unngå bruk ved graviditet/amming. Avbryt behandling og kontakt lege ved akutte luftveisproblemer, hududslett eller slimhinnelesjoner. Dersom du har magesår eller blodige opphostninger bør du rådføre deg med lege for bruk. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager. Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.
Laste ned
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-bisolvon-opella-healthcare-546879