Bisolvon® 8 mg tabletter (bromheksinhydroklorid) ved slimhoste

Bisolvon® 8 mg tabletter et et reseptfritt legemiddel som brukes til korttidsbehandling av hoste med seigt slim i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer. For voksne og barn fra 6 år. Bisolvon virker ved å løse opp seigt slim og gjøre det mer tyntflytende slik at det blir lettere å hoste opp. Bisolvon® tabletter finnes i pakningsstørrelsen 50 tabletter.

Indikasjon
Bisolvon® 8 mg tabletter virker ved å løse opp seigt slim og gjøre det mer tyntflytende slik at det blir lettere å hoste opp. Selv om virkningen av Bisolvon® ofte merkes allerede første behandlingsdag, skjer fortynningen av slimet gradvis. Det anbefales derfor at behandlingen ikke avbrytes for tidlig. Full effekt oppnås vanligvis etter 3-5 dagers behandling. Når du bruker Bisolvon® bør du være oppmerksom på økt slimdannelse. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.

Dose:
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Den vanlige dosen er:
Voksne og barn over 12 år:
1 tablett 3 ganger daglig. De første dagene kan det være nødvendig å ta 2 tabletter 3 ganger daglig for voksne.
Barn 6-12 år:
1/2 tablett 3 ganger daglig.

Bisolvon® tabletter har delestrek.

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Erklæring om innhold
Bisolvon® 8 mg tabletter inneholder virkestoffet bromheksinhydroklorid 8 mg. Andre innholdsstoffer er lactose 74 mg/tablett, maisstivelse, magnesiumstearat.

Pakningsvedlegg
Bisolvon® 8 mg tabletter (bromheksin): korttidsbehandling av seigt slim i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer for voksne og barn over 6 år. Reseptfritt legemiddel. Bør unngå bruk ved graviditet/amming. Avbryt behandling og kontakt lege ved akutte luftveisproblemer, hududslett eller slimhinnelesjoner. Dersom du har magesår eller blodige opphostninger bør du rådføre deg med lege for bruk. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager. Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.

Laste ned
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-bisolvon-opella-healthcare-565778